Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw

W maju 2016 r. została znowelizowana Ustawa o Efektywności Energetycznej. W wyniku tej nowelizacji na wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce został nałożony obowiązek wykonania kompleksowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do 30 września 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako dużego przedsiębiorcę traktuje się firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęły zatrudnienie 250 lub więcej osób lub ich obrót za rok 2015 przekroczył 50 mln EUR (ok. 205 mln zł) lub też ich suma bilansowa za rok 2015 przekroczyła kwotę 45 mln EUR.

Niedopełnienie obowiązku wykonania audytu energetycznego i zgłoszenia go do Urzędu Regulacji Energetyki grozi nałożeniem na przedsiębiorstwo kary w wysokości do 5% rocznego obrotu.

Zważywszy na fakt, że średni czas niezbędny na opracowanie audytu zgodnego z wymaganiami ustawy to 3-4 mies. oraz fakt, że podmiotów zobowiązanych do jego wykonania jest ponad 4000, a podmiotów będących w stanie prawidłowo go zrealizować raptem kilkanaście w skali całego kraju, sugerujemy jak najszybsze znalezienie partnera, który wesprze w prawidłowej realizacji nowego obowiązku.

Micronet Systems oferuje wykonanie audytu energetycznego zgodnego z wymaganiami znowelizowanej Ustawy o Efektywności Energetycznej oraz wytycznymi Dyrektywy UE nr 2012/27/UE, do której odwołuje się znowelizowana polska ustawa.

Pełna treść znowelizowanej ustawy
Pełna treść Dyrektywy 2012/27/UE

Chcesz wiedzieć więcej?

Ze względu na pojawiający się szereg wątpliwości i pytań co do zakresu, zawartości i sposobu realizacji obowiązkowego audytu dla opracowujemy bezpłatny poradnikiem skierowany do osób odpowiedzialnych za gospodarkę mediami energetycznymi (główni energetycy, szefowie utrzymania ruchu, dyrektorzy finansowi itd.), który pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne nowych przepisów. Poradnik jest aktualnie w przygotowaniu. Napisz do nas a powiadomimy cię jak tylko zostanie opublikowany.

Formularz kontaktowy

Skocz do góry